Doorzoek de website

Vrienden van Dorcas

Vrienden van Dorcas

Ook dit jaar steunt de Florijnwinterloop een goed doel: Vrienden van Dorcas.

Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg zamelt geld en goederen in voor de allerarmsten.
In de afgelopen jaren zijn er tal van projecten uitgevoerd, waardoor kleine dorpen en afgelegen regio’s de beschikking kregen over bijvoorbeeld een schoolgebouw of een waterleidingnet met drinkbaar leidingwater.

Vrienden van Dorcas

Vrienden van Dorcas.

Armoede, uitsluiting, crisis. Als gevolg hiervan leven te veel mensen een mensonwaardig bestaan. Daar legt Dorcas zich niet bij neer. Zij verlangen ernaar dat deze mensen tot hun recht komen en bloeien. Met ‘blijvende verandering’ wordt bedoeld dat het effect van hun hulp blijft bestaan, ook al stopt deze na een bepaalde tijd weer. Om dit te bereiken, bouwt Dorcas aan verandering op drie niveaus:

  • Op individueel niveau. De potentie van ieder mens staat hierbij centraal.
  • Op gemeenschapsniveau stimuleert Dorcas de mensen om hun krachten te bundelen.
  • Op maatschappelijk niveau motiveert Dorcas overheden en organisaties om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Je steunt Dorcas door € 2,00 extra te betalen bij de voorinschrijving.

Kijk op de Facebookpagina of neem gerust een kijkje op de website: www.dorcas.nl